Cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Vihomes Golden River 04/2017

Cập nhật hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng căn hộ Vinhomes Golden River tháng 4/2017

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại công trường dự án căn hộ Vinhomes Golden River .

1. The Victoria:  các căn giai đoạn 1,2 lên đến mái. Đang hoàn thiện mặt ngoài. 20 căn đã hoàn chỉnh. Các căn giai đoạn 3 đang thi công phần thô.

2. Lux 6: Đến sàn tầng 24, đang thi công tầng 25.

3. Lux 5: Đang thi công đến sàn tầng trệt.

4. Aqua 1: Đến sàn tầng 36, đang thi công tầng 37.

5. Aqua 2: Đến sàn tầng 30, đang thi công tầng 31.

6. Aqua3: Đến sàn tầng 34, đang thi công tầng 35.

7. Aqua4: Đến sàn tầng 33, đang thi công tầng 34.